Apsaimniekotājs:

Biedrība "VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI"

Vispārēja informācija, pieteikumu un ierosinājumu pieteikšana:
 • Apsaimniekotājs: Jānis Spalviņš
 • Kontakttālrunis: +371 29 465 220
 • Kontakt e-pasts: alise@majasparvaldnieks.lv
 • Pieņemšanas laiks: iepriekš vienojoties ar apsaimniekotāju

Informācija par rēķinu:

 • Kontakt e-pasts: info@majasparvaldnieks.lv
 • Kontakttālrunis: +371 29 222 609

Pamatojums par pārvaldnieka maiņu dzīvojamā kompleksā "Vācu kalni" ir pieejams šeit

Skaitītāju rādījumu iesniegšana:

Skaitītāju rādītāji ir jāiesniedz Biedrības “VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI” nodrošinātā informācijas sistēmā no mēneša 25 datuma līdz mēneša pēdējai kalendārai dienai. Līdz mēneša 25 datumam par tekošo mēnesi skaitītāja rādītājus iesniegt nevarēs, jo informācijas sistēmā atbilstošie lauki būs neaktīvi.  Skaitītāju rādītāju iesniegšanai ir pieejama sadaļā Apsaimniekotājs > Skaitītāju rādītāji\Rēķini

Piekļuve pie informācijas sistēmas tiek piešķirta pēc līguma noslēgšanas par īpašuma apsaimniekošanu un pieteikuma veidlapas aizpildīšanas. Piekļuves paroli piešķir apsmaimniekotājs.

Interaktīvā palīdzība skaitītāju rādītāju iesniegšanai ir pieejama šeit:  Lasīt...

Apsaimniekošanas rēķins:

Apsaimniekošanas rēķinus dzīvojamā kompleksa  „Vācu kalni” īpašnieki var saņemt divos veidos:

 • Drukātā veidā savā pasta kastītē;
 • Elektroniski informācijas sistēmā un uz norādīto e-pasta adresi.

Par rēķina saņemšas veida maiņu, dzīvojamā kompleksa  „Vācu kalni” īpašniekam jāsazinās ir ar apsaimniekotāju.

Informācijs sistēma rēķinu apskatei ir pieejama sadaļā Apsaimniekotājs > Skaitītāju rādītāji\Rēķini

Apsaimniekošanas izmaksas:

Saskaņā ar 2016.gada 21.oktobra dzīvojamā kompleksa  „Vācu kalni” kopīpašnieku aptaujas lēmumu, apsaimniekošanas maksas apmērs no 2016.gada 1.novembra  tiek noteikts  šādā apmērā:
 • apsaimniekošanas maksa -  14.78 EUR par 1 īpašumu mēnesī;
 • Uzkrājuma maksa – 8.50 EUR par 1 īpašumu mēnesī, nosakot, ka no uzkrājuma maksas pirmām kārtam tiek segti kopīpašuma obligātie maksājumi pakalpojumu sniedzējiem, atlikumu paredzot kopīpašuma uzturēšanas remontdarbu veikšanai;
 • Nakts dežurants – 15.00 EUR par 1 īpašumu mēnesī, 14 īpašumiem ar piebraucamo ceļu ārpus teritorijas pa meža vārtiem, tiek piemērota atlaide 50% apmērā, mēneša maksājums 7.50 EUR
 • Komunālos maksājumus kā līdz šim piemēros saskaņā ar pakalpojumu piegādātāju tarifiem.

Koplīgums par apsaimniekošanu:

Koplīgums par apsaimniekošanu tiek slēgts viens ar visiem dzīvojamā kompleksa  „Vācu kalni” kopīpašniekiem. Katram dzīvojamā kompleksa  „Vācu kalni” īpašniekam paliek viens līguma ekspemplārs, kuru parakstījis īpašnieks un Biedrības "VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI" pilnvarotais pārstāvis. Otrs eksemplārs, kuru parakstījuši visi dzīvojamā kompleksa  „Vācu kalni” kopīpašnieki paliek Biedrībai "VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI".

 Koplīguma projekts ir pieejams šeit: Lejupielādēt

 Ar īpašniekiem, kuri vēl nav noslēguši pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koplīgumu ar Biedrību “VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI”, sazināsies pārvaldnieka pārstāvis, lai vienotos par koplīguma noslēgšanas laiku un vietu.

Noslēgtā koplīguma ietvarā Biedrība "VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI" nodrošina:

 • veic visu maksājumu iekasēšanu no kopīpašniekiem;
 • veido uzkrājumu rezervi kopīpašuma uzturēšanai un remontdarbiem;
 • slēdz līgumus par apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu;
 • kopīpašnieku vārdā slēdz komunālo pakalpojumu piegādes līgumus (ūdens, atkritumu izvedējs, Latvenergo, u.c.);
 • norēķinās par kopīpašumam sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem;
 • reizi gadā nodrošina atskaiti par līdzekļu izlietojumu;
 • veic kopīpašuma pārvaldīšanu un uzturēšanu.