Paveiktie un plānotie darbi

Paveiktie darbi no 2017.gada līdz 2021.gada decembrim

 1. Ieviests risinājums ciemata iedzīvotājiem patstāvīgi atvērt un aizvērt iebraukšanas barjeru un ziemeļu vārtus. Tai skaitā uzstādīti jauni vārti ciemata ziemeļu pusē.
 2. Ciemata ūdens iegūšanas stacijā nomainīta ūdens attīrīšanas iekārta.
 3. Visos ciemata īpašumos uzstādīti attālināti nolasāmie ūdens skaitītāji precīzākai un laicīgākai patērētā ūdens uzskaitei.
 4. Aizsargdambja izbūve pie īpašumiem Drēzdenes ielā 11-15, tai skaitā aiz BIO konteinera zonas.
 5. Izveidots jauns meliorācijas savienojums Brēmenes ielā 5., Drēzdenes ielā 2. un Drēzdenes ielā 4.
 6. Pārbūvēta uz efektīvāku kanalizācijas sūknētava.
 7. Ieviesta atkritumu šķirošana (kartons, metāls/stikls/BIO).
 8. Ierīkota video novērošanas sistēma ciematā.
 9. Ciemata teritorijā uzstādītas ātruma ierobežojuma zīmes un marķējums.
 10. Izbūvēts un iekārtots "Mini futbola laukums" blakus rotaļu laukumam.
 11. Brēmenes un Ministeres ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismas elementiem.
 12. Papildināts tehniskais aprīkojums ciemata vajadzībām: (1) Traktors zāles pļaušanai; (2) Trimmeris.

↦ Plānotie darbi

 1. Sagatavot un apstiprināt ciemata iekšējos kārtības noteikumus.
 2. Izveidot vadlīnijas īpašumu uzturēšanai (krāsu toņi, apkures katlu apkopes biežums, ikmēneša pārbaudes saraksts u.t.t.).
 3. Pilnveidot BIO atkritumu novietni (Nojumes izveide, noteikumu plāksnes izvietošana).
 4. Ceļa ūdens teknes nomaiņa Brēmenes un Drēzdenes ielās.
 5. Zemes ceļa asfaltēšana pirms tilta, tai skaitā ceļa profilēšana, izveidojot notek grāvi.
 6. Guļošo policistu izvietošana ciemata ziemeļu pusē.
 7. Tilta dēļu maiņa, stiprinājumu maiņa, krāsošana.
 8. Bērnu laukuma renovācija, tai skaitā žoga un seguma nomaiņa (pēc zemes iegādes).
 9. Ielas apgaismojuma laternu strāvas vada pārvilkšana un pieslēgšana pie centrālā pārvaldības risinājuma.
 10. Gāzes skaitītāju nomaiņa ar attālinātās nolasīšanas funkcionalitāti.
 11. Ugunsdzēsēju hidrantu izbūve.
 12. Žoga izbūve pie sūkņu stacijas (palikuši nepabeigti posmi).
 13. Noliktavas izbūve tehnikai, instrumentiem un materiāliem.
 14. Kanalizācijas sistēmas teritorijas žoga nomaiņa un apstādījumu atjaunošana.
 15. Dežurantu ēkās rekonstrukcija.
 16. Grunts līmeņa pacelšana starp tiltu un kanalizācijas sistēmas teritoriju un bērnu ziemas kalna uzlabošana(drošības barjeras uzlabošana).
 17. Ciemata asfaltētās daļas seguma nomaiņa.
 18. Pakomāta sistēmas uzstādīšana ciemata iedzīvotāju vajadzībām.
 19. Līgums ar mobilo sakaru operatoru par stabila interneta nodrošināšanu ciematā.